Hướng dẫn crack cài đặt phần mềm mô phỏng CNC SSCNC 6.45

Đây là phần mềm mô phỏng CNC khá hay có thể sử dụng được cho hầu hết các đời máy CNC hầu hết các hệ điều khiển, bạn sẽ học ảo nhưng không khác gì máy thật, rất tốt để bạn thực tập trên máy trước khi gia công cho máy thực tế.

TÀI LIỆU VẬN HÀNH CNC ĐỜI MỚI

1. Mở thư mục cài
04-30-2013 08-10-42 PM
Nhấn file SSCNC6.45Setup04-30-2013 08-11-04 PM
Nhấn Next >I Accept>Next>Install04-30-2013 08-11-34 PM
 
04-30-2013 08-12-30 PM
 
Sau khi cài đặt xong tiến hành crack bằng cách copy file Patch ở thư mục cài tới thư mục như dưới, Nhấn file Patch, Hiện kết quả như hình dưới là Ok.
04-30-2013 08-13-16 PM 04-30-2013 08-14-07 PM

Leave a Reply