Hướng Dẫn Crack ProShow Producer 5 Final

Bước 1 :

  Tải và cài đặt  ProShow Producer 5 như bình thường.

Bước 2 : Copy đè các file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt ProShow Producer 5 Full
Bước 3 : Mở File Hosts tại C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts bằng Notepad.
Bước 4 : Chép các địa chỉ bên dưới vào cuối File Host.
Bước 5 : Save File Host và chạy file Regged.reg để Crack ProShow Producer 5 Full
Bước 6 : Khởi động lại máy và bắt tay vào trải nghiệm thôi.

Leave a Reply