Hướng dẫn đặt tài liệu trên bộ phận cấp tự động của máy HP J4550

Bạn có thể đặt các loại tài liệu với kích thước khác nhau lên bộ phận cấp liệu tự động. Bộ phận cấp liệu tự động của máy HP J4550 có khả năng chứa đến 50 trang. Dùng chức năng này khi bạn muốn copy, scan hoặc fax.

Hướng dẫn.

  1. Đặt tài liệu mà bạn muốn cấp một cách gọn gàng. Hướng của chữ trên tài liệu được đặt theo cùng một hướng và chỉnh cho đầu trang hướng vào rãnh của bộ phận cấp.
  2. Đặt tài liệu vào bộ phận cấp. Mặt chữ hướng lên trên và mặt đầu hướng vào rãnh, khi nào máy có tiếng bíp là bạn đã canh chỉnh đúng.
  3. Hiệu chỉnh chiều rộng của rãnh dẫn hướng trên bộ phận cấp tự động. Các đầu dẫn hướng phải chạm vào các cạnh của tài liệu.

Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!