Hướng dẫn di chuyển đối tượng khi lắp ráp inventor

4. Di Chuyển Các Chi Tiết
1/ Grounded: Cố định 1 chi tiết
Click phải chuột vào chi tiết cần cố định > Chọn Ground
Tương tự muốn chi tiết di chuyển tự do, ta bỏ chọn Grounded
di chuyen inventor

2/ Free Move
Ta click vào chi tiết kéo rê và thả đến vị trí mới, đối tượng nào được chọn sẽ di chuyển một cách tự do mà không phụ thuộc vào các ràng buộc (Constrains). Sau khi kết thúc lệnh sẽ trở lại vị trí như đã được ràng buộc
lap rap inventor
3/ Free Rotate: Xoay một chi tiết
Click lệnh Free Rotate > Click chọn vào chi tiết muốn xoay.
Hoặc Click chọn chi tiết > Nhấn phím G
xuat ban ve inventor

Nhấn Esc để thoát khỏi lệnh hoặc Click phải chuột vào màn hình chọn OK

Leave a Reply