Hướng dẫn gia công tiện trong mastercam X6

Hướng dẫn chỉnh giao diện tùy chỉnh theo người dùng trong phần gia công, hướng dẫn vát mặt, tiện rãnh, tiện ren,…
Một số nội dung trong đĩa:
 
giacongtienx6

Thời lượng 3h20 phút

DUng lượng 2,3 Gb.

Giá : 100.000

Leave a Reply