Hướng dẫn học từ vựng Mexican Spanish: Vocabulary MacOSX

 

Learn Mexican Spanish: Vocabulary MacOSX
Learn Mexican Spanish: Vocabulary MacOSX | 293 MB

Gồm hơn 1000 câu hội thoại thông dụng, bạn sẽ nắm bắt nhanh nội dung học trong một thời gian ngắn.
Người dạy là giáo viên bản địa, nên bạn khỏi lo lắng về phát âm, bạn sẽ dễ dàng làm quen với ngôn ngữ này ngoài thực tế sau khi học xong video này.
Những điểm nổi bật của video này
Hơn 75 chủ đề lớn trong ngôn ngữ Mexican Spanish
Nhớ nhanh mỗi từ thông qua bảng  chữ cái
Nghe và học cách phát âm chuẩn xác các từ trong bài
Nghe và đọc lại các video của chính người bản địa để phát âm chuẩn xác

50k/cd

Leave a Reply