Hướng dẫn làm nét hình trên jdpaint

Sharppenv(làm hình nhìn nét hơn)fh1

Trước tiên phải có hình (ví dụ)

Chọn

fh2

Hiện bảngfh3

Kéo nút chữ nhật nhỏ lên để nhìn hình rõ nét

fh4

Leave a Reply