Hướng dẫn lắp ráp mô phỏng hoàn chỉnh và lựa chọn vật liệu cho chi tiết trong inventor 2010

Không hướng dẫn nào giống hướng dẫn nào, mới đọc tiêu đề thì có thể nghĩ là giống với một số hướng dẫn lắp ráp khác, nhưng không hẳn vậy vì mỗi hướng dẫn có đặc thù riêng, càng học nhiều hướng dẫn thì sẽ có những thủ thuật mới cũng như các kiến thức mới, DVD này trình bày theo dạng flash phần mềm nên khá dễ học. Đây là tài liệu tiếng Đức, tuy nhiên các bạn cứ coi và làm theo là được.

Nội dung đĩa:d3

 

d1 d2

30k/DVD

Leave a Reply