Home TÀI LIỆU Hướng dẫn lắp ráp mô phỏng nâng cao trên Inventor

Hướng dẫn lắp ráp mô phỏng nâng cao trên Inventor

by admin
88 views

2014-10-28 09-35-16 AM

Tính năng Inventor Assembly nâng cao được thiết kế để xây dựng trên Essentials Inventor (nền tảng thiết kế lắp ráp). Trong phần này, bạn sẽ được học các chủ đề như Assembly Structure, Assembly Features, Component Patterns, Advanced Constraints, Troubleshooting Constraints, Representations, Top-Down Assembly Design, and File Management.

Bài viết liên quan

Leave a Comment