Hướng dẫn lắp ráp mô phỏng trên NX8

Hướng dẫn các lệnh lắp ráp cũng như cách lắp ráp theo mô hình Top-Down, hướng dẫn hoàn thiện chi tiết trước khi tiến hành lắp ráp, qua đó bạn sẽ học được các kỹ năng khi thiết kế sao cho các chi tiết khi lắp sẽ khớp với nhau.
Trong hướng dẫn này cũng đề cập đến các vấn đề quan trọng như tạo bản vẽ lắp, danh mục chi tiết, hướng dẫn lắp ráp thanh răng bánh răng, các bộ phận của máy bay, hướng dẫn lắp các bộ phận của motor, hướng dẫn lắp các bộ phận của valve, xem cụ thể nội dung ở hình bên dưới.
Thông tin DVD:
Thời lượng 4 giờ 30 phút
Dung lượng: 2Gb

laprapmophongnx8
                                                                     Giá: 120.000 vnd.

Nội dung:
 
a3
a2
a1

Leave a Reply