Hướng dẫn lập trình gia công cơ bản trong JdPaint

Video hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách lập trình gia công cơ bản torng JdPaint.

2014-10-25 11-16-16 AM

Ở phần trước, chúng ta đã đi qua video hương dẫn thiết kế mẫ cơ bản với jdPaint. Bây giờ chúng ta sẽ đi quan phần lập trình gia công cho các mẫu đơn giản. Video được thực hiện bởi chính giảng viên của trung tâm Advance CAD nên có tính thực tế cao, trực quan và dễ hiểu. Mong rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình tiếp cận với phần mềm này.

Leave a Reply