Hướng dẫn lập trình, gia công sản phẩm với MasterCAM

2.

Phần này hướng dẫn chủ yếu về CAM đối với MasterCAM, sách bao gồm các nội dung như sau:

  1. Tổng quan về CAM ( milling)
  2. Tổng quan về trung tâm gia công phay và CNC, các dụng cụ cắt
  3. Lập trình gia công CNC
  4. Gia công một số chi tiết điển hình
  5. Phương pháp gia công bề mặt 3D ( gia công thô)
  6. Phương pháp gia công bề mặt 3D ( gia công bán tinh và gia công tinh)

Leave a Reply