Hướng dẫn lập trình gia công tiện trên Delcam FeatureCAM

Đây là phần tổng quan, giúp người xem có một cái nhìn chính xác về khả năng gia công của phần mềm, bạn sẽ thấy sử dụng phần mềm này khá đơn giản vì có sẵn một quy trình thực hiện trước, bạn cứ thể mà thiết đặt sẽ dễ dàng cho ra đúng các chu trình gia công.

2014-10-24 10-35-04 AM

Leave a Reply