Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm Catia:

tải xuống (2)

Manufacturing:
Modul này cho phép mô phỏng quá trình gia công chế tạo chi tiết thông qua việc lựa chọn dao, chế độ cắt, gá đặt từ đó cho phép người thiết kế lựa chọn quá trình chế tạo hợp lý nâng cao chất lượng gia công và tiết kiệm vật liệu.

 Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm Catia:
.

.

Leave a Reply