Home TÀI LIỆU Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm SolidWorks

Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm SolidWorks

by admin
8 views

SolidCAM sử dụng sự khác biệt giữa mô hình phôi ban đầu và mô hình đích để tính toán các thao tác gia công trên mô hình 3D. Sau mỗi bước gia công thành công, lượng dư gia công sẽ được cập nhật tự động.

Tại bất kỳ giai đoạn nào của quy trình gia công, SolidCAM cũng cung cấp các tính năng mạnh mẽ để hiển thị, phân tích và gia công đối với lượng dư gia công. Các thành phần của lượng dư gia công có thể được định nghĩa cho 2,5D, 3D và máy phay đa mặt 3 + 2 trục.

Hướng Dẫn lập trình Program Nc trên phần mềm SolidWorks:
Bài viết liên quan

Leave a Comment