Home Mastercam Hướng dẫn lập trình tiện 2D-3D trên mastercam X6

Hướng dẫn lập trình tiện 2D-3D trên mastercam X6

by yen_ty
105 views

264.mastercam_x4
Hướng dẫn các quy trình gia công cho phần tiện, do phần tiện cũng ít phức tạp nên phần 2D và 3D tập trung vào một.
Những nội dung mà bạn sẽ học sẽ là các chu trình gia tiện 2D, 3D trên mastercam X6, không có bước vẽ chi tiết cho quá trình gia công. Những chi tiết để tiện cũng khá dễ vẽ nên các bạn tự vẽ để bắt đầu bài học gia công của mình.
112 trang khổ A4

120K

MỤC LỤC
I.Các chức năng chính trong Modul MasterCAM Lathe. 1
II. Lập chương trình gia công cho chi tiết. 2
1/ Vẽ biên dạng của chi tiết như hình trên. 2
2/ Chọn máy và thiết lập phôi, mâm cặp 2
3/ Tiện mặt đầu. 4
4/ Tiện thô mặt trụ ngoài. 8
5/ Tiện tinh mặt trụ ngoài. 12
6/ Khoan lỗ: 14
7/ Tiện thô mặt trụ trong. 17
8/ Tiện tinh mặt trụ trong 20
9/ Tiện rãnh 22
10/ Tiện ren: 27
III. Lập chương trình gia công với trục C cho chi tiết. 32
1/ Face contour : Chạy dao theo biên dạng 2D 32
2/ Cross contour : Chạy dao theo biên dạng 2D cắt phẳng mặt bên 38
3/ C – axis contour : Chạy dao theo theo đường curve nằm trên mặt trụ hoặc mặt phẳng….. 42
4/ Face Drill : Khoan lỗ lệch tâm ở mặt đầu ( trục dao vuông góc với mặt đầu của phôi)…… 46
5/ C-axis Drill : Khoan lỗ mặt trụ ( trục dao song song với mặt đầu của phôi). 49
6/ C – axis contour: Chạy dao theo theo đường curve nằm trên mặt trụ hoặc mặt phẳng…………………………………………………………………..…………… 52
7 / Xuất chương gia công sang mã G-Code. 58
IV. Tập trình gia công chi tiết và tìm hiểu về chức năng Plunge Turn Toolpath trong Tiện…….. 71
1/ Vẽ biên dạng của chi tiết như hình bằng lệnh Line. 71
2/ Chọn máy và thiết lâp phôi và mâm cặp. 71
3/ Tiện mặt đầu 74
4/ Tiện thô mặt trụ ngoài : 77
5/ Tiện tinh mặt trụ ngoài. 82
6/ Plunge Turn Toolpath 1. 85
7/ Plunge Turn Toolpath 2: 93
8/ Xuất trương trình sang G – Code 99
8-26-2013 9-26-59
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan

Leave a Comment