Hướng dẫn lập trình tiện trục C, 4 trục với mastercam X7

Đây là phần video mọi người chịu khó xem, còn không có thể dùng trình duyệt Crom+ load về chất lượng HD để xem lúc rảnh.
tien truc c mastercam

Video ngắn gọn giúp ai đang cần dùng phần tiện trục C, tiện 4 trục có thể tự lập trình trên phần mềm mastercam.

 

Leave a Reply