Hướng dẫn lên khối vector hở jdpaint

Wire Relief(9) phím tắt: Alt+S+9 (lên khối vector hở)

VÍ DỤ:Vẽ hoa và các vector hở trong bông hoa : tô 1 màu cho hoa (ví dụ màu xanh)

Chọn

ti1

Hiện bảng

ti2

1.Tick Real Height để chọn độ

2.Điền độ cao vào: Height

3.Tick color (chọn màu đã tô hoa để lên khối)

4.Tick add(để lên khối nổi)

5.Tick vào hết các vector rồi bấm 1 phát chuột phải

Kết quả:

ti3

1.độ cao bo tính từ chân

2.độ cao chân tính từ nền

1+2= độ cao cả bông hoa

Thông số bảng:

– Free Height: chiều cao tự do

– Read Height: chiều cao biết được

– Limited Height: chiều cao được giới hạn

-0.Line : lên khối thẳng

-0.Are: lên khối bo

– Abgle 45: lên khối nghiêng 45độ

-Base Height: độ cao chân khối

-Smooth Num: độ bo của chóp( giá càng trị lớn càng bo)

-Style

0.Smooth, Feature: nổi khối mịn

0.Not Smooth:nổi khối không mịn

Edge processing:

-Nếu như ta đã bao vector như bông hoa,tô màu chọn color thì tick cái nào cũng được

-Còn nếu không bao vector mà cho vector ở trong không thì chọn hai cái dưới

-Color:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

-Combination Mode

Add : cho nổi lên

Subtract: cho lõm xuống

Leave a Reply