Hướng dẫn render và xử lý mô hình với Rhinoceros 5

Một mô hình sau khi vẽ cần phải được xử lý để cho chất lượng hình ảnh tốt nhất, thông qua xử lý ánh sáng, chọn lựa vật liệu chọn các thông số ánh sáng, độ phơi sáng, hướng ánh sáng, các chỉ số gamma, tone,.. Thêm logo, decal,…
Nội dung đĩa:
8-2-2013 14-39-22
Một video mẫu trong đĩa:

(Tất cả các video hướng dẫn đều có diễn giải tiếng Việt chi tiết đi kèm như trong video mẫu)
Thời lượng: 2 giờ 31 phút
Số video: 12
Dung lượng: 1Gb + File thực hành
Giá: 80K/DVD

Leave a Reply