HƯớng dẫn scan qua máy scan hoặc máy in đa chức năng có wifi

Máy in hoặc máy scan có chức năng wifi sẽ hữu dụng nếu máy tính của bạn hoặc mạng nội bộ có chế độ phân quyền. Khi thiết lập, máy in và scan wifi sẽ làm việc tương tự như các máy thông thường khác. Có thể scan bằng nhiều phần mềm và ứng dụng thích hợp, tùy vào nhu cầu của bạn. Tuy nhiên bạn nên sử dụng  chức năng Windows Fax and Scan có sẵn trong hệ điều hành để thực hiện công việc này.

Hướng dẫn:

Nhấp vào Start, chọn All Program sau đó nhấp vào Windows Fax and Scan
Nhấp vào nút Scan trên cửa sổ sau đó chọn New Scan.
Kiểm tra xem máy scan đã kết nối chưa, Chỉnh sửa Change nếu bạn có nhiều máy scan và chọn đúng máy.
Nhấp vào Profile, sau đó chọn các thông tin phụ thuộc vào tài liệu. Chọn các chế độ scan Document hoặc Photo, Nhấp vào Preview để xem trước hình scan, nếu đã ok thì nhấp chọn Scan.

 

Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!