Home Uncategorized Hướng dẫn sử dụng 3DQuickMold trong tạo khuôn Solidworks 2013

Hướng dẫn sử dụng 3DQuickMold trong tạo khuôn Solidworks 2013

by yen_ty
30 views

Hướng dẫn sử dụng thành thạo phần Plugin chuyên dùng cho tạo khuôn của solidworks, với phần hướng dẫn này là bạn có thể nắm được hầu hết nội dung của phần mềm và có thể áp dụng ngay vào công việc của mình.
Trình bày logic và đúng trình tự, rất dễ học.
Thời lượng: 8 giờ 30 phút
Dung lượng 4,5 Gb
Số video: 56

Giá: 250K/2DVD

Nội dung:
3dqui1 3dqui2
 

Bài viết liên quan

0 comment

tuyen July 18, 2016 - 12:00 pm

dat hang sao a

Reply

Leave a Comment