Hướng dẫn sử dụng các đường tâm, đường dựng trong solidworks

Khi làm việc với các hình học phức tạp thì việc sử dụng linh hoạt các đường tâm, đường dựng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, những đường này giúp bạn canh chỉnh được vị trí và các thành phần trên đó. Trong solidworks 2013 hay trên bất kì phần mềm nào đều có chế độ vẽ đường tâm, đường này nằm trên lệnh line, hoặc bạn có thể vẽ các đường thẳng, đường tròn,.. hình học bất kì rồi chuyển nó sang đường tâm.

12-18-2013 2-50-53 PM

Để khai thác hết tính năng của đường tâm trên solidworks 2013 bạn tiến hành như dưới hướng dẫn.

Leave a Reply