Hướng dẫn sử dụng canon 500D

Blue Crane Digital Volume 1 - Introduction to Canon T1i 500D
Blue Crane Digital Volume 1 – Introduction to Canon T1i 500D
English  | Duration: 85 min | 3.55 GB

Hướng dẫn sử các tính năng của máy ảnh , các công cụ có trong máy, các nút bấm trên máy, cách xử lí, cài đặt thông số để cho bức ảnh đẹp tùy theo điều kiện môi trường, phong cảnh,..

Nội dung:

Creative auto
Shutter-priority AE
Aperture-priority AE
Depth of field / DOF preview
Focus alternatives
Metering
White balance/Color temperature
Playback and image review
Live View shooting
Shooting video
Exposure compensation
Flash basics
Custom functions introduction
Shooting settings screen
Quick control screens
Composition
Self timer
Picture styles
Menu functions
And much more

Blue Crane Digital Volume 1 - Introduction to Canon T1i 500D

Blue Crane Digital Volume 1 - Introduction to Canon T1i 500D

Blue Crane Digital Volume 1 - Introduction to Canon T1i 500D

60k/DVD

Leave a Reply