Hướng dẫn sử dụng công thức toán học khi vẽ với Unigraphics NX

Các hàm công thức toán học giúp bạn tùy biến các đường cong, và hơn hết là tiết kiệm rất nhiều thời gian khi phải xác định từng tọa độ, và có thể hiệu chỉnh nhanh chóng thông qua các thông số được nhập.

Có rất nhiều dạng công thức và cách trình bày khác nhau, vậy làm thế nào để cho phần mềm hiểu được đó mới là vấn đề quan trọng, dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn cách thực hiện, hướng dẫn này cũng yêu cầu bạn nắm vững các công thức toán học, còn không thì cũng khó mà hiểu nổi.

Ta sẽ tiến hành vẽ đường xoắn ốc với các thông số được định nghĩa gồm:
Bán kính vòng xoay là R, bước tiến P và số vòng là K
X(t)=Rcos(2πKt)
Y(t)=R sin(2πKt)
Z(t)=PKt
Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Insert -> Curves -> Helix rồi nhập 3 thông số trên cũng sẽ ra đường mà bạn cần, ở đây ta thực hiện thông qua hàm để bạn dễ so sánh.
Nhập tất cả các thông số như bên dưới, chú ý tất cả các thông số đều là Constrant trừ giá trị c, c là giá trị góc và giá trị là “Radians”

helix_expressions-300x177

Ngay sau khi nhập các giá trị khai báo cho law curve
Insert->Curve->Law Curve thì bạn sẽ được đường xoắn ốc bên dưới.
helix-300x255

Leave a Reply