Hướng dẫn sử dụng hàm và bảng công thức để tạo cấu hình trên SolidWorks

Việc sử dụng hàm và bảng công thức Excel trong SolidWorks sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tạo ra chi tiết có hình dạng tương đồng nhau.

2014-10-28 11-40-41 AM

Video sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm và công thức trong Excel để quản lý các thông số kích thước và các yếu tố khác.

Leave a Reply