Hướng dẫn sử dụng lệnh revolve trong jdpaint

Nguyên lý của lệnh revolve trong jdpaint cũng giống như các phần mềm kỹ thuật khác là chọn một tiết diện và một trục xoay, ở jdpaint thì việc thực hiện dễ dàng hơn, bạn không cần phải đảm bảo đầy đủ các ràng buộc thì lệnh mới làm việc, dù bạn quay quanh trục nằm trong mặt tiết diện hay trục nằm vuông góc với tiết diện ( khi đó nó quét thành một vệt tròn) thì lệnh này vẫn làm việc.

1-15-2014 9-13-57 PM

Bạn xem video để hiểu rõ lệnh này:

 

 

Leave a Reply