Hướng dẫn sử dụng module Weldments trên SolidWorks

Video sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng module Weldments để thiết kế các kết cấu khung dầm, mối hàn,..v..v..

2014-10-28 02-56-11 PM

Ở phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi qua phương pháp phác thảo Sketch 3D, tạo Profiles của khung dầm, chạy khung, các kiểu đầu nối, mối hàn, tạo các gân tăng cứng, mặt bích đầu,..v..v..

Leave a Reply