Hướng dẫn sử dụng nhanh giao diện và phím tắt trên SolidWorks

Sử dụng phím tắt và các công cụ trên con trỏ chuột sẽ góp ích rất nhiều trong việc tăng hiệu quả và năng suất làm việc. Chúng ta có thể sử dụng kiểu mặc định của phần mềm hoặc có thể tự thay đổi theo ý muốn của cá nhân sao cho phù hợp nhất.

2014-10-28 10-36-22 AM

Leave a Reply