Hướng dẫn sử dụng Rhinoceros 4.0 cơ bản cho người mới bắt đầu

Video hướng dẫn này sẽ cung cấp cho người học làm quen với phần mềm và các lệnh thiết kế 2d, 3d trước khi bắt đầu vào quá trình thiết kế sản phẩm.

2014-10-25 11-21-31 AM

Leave a Reply