Home Uncategorized Hướng dẫn sử dụng SpaceClaim 2012 cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn sử dụng SpaceClaim 2012 cơ bản đến nâng cao

by yen_ty
70 views

Hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản cũng như cách áp dụng nó để tạo hinh chỉnh sửa mặt cho một chi tiết, sản phẩm cụ thể, Khi bắt đầu học các bạn lựa những bài hướng dẫn cơ bản để học, sau đó mới chuyển qua phần nâng cao.
Dung lượng: 4Gb
Thời lượng 7 giờ

Giá:  150K

Số video: 69
 
8-26-2013 12-01-47 8-26-2013 12-02-10 8-26-2013 12-02-26

Bài viết liên quan

Leave a Comment