Hướng dẫn tạo bề mặt mắt động vật bằng maya

Digital Tutors - Texturing Animal Eyes in Maya

Digital Tutors – Texturing Animal Eyes in Maya
English | Thời lượng 1 giờ 25 phút| 406 MB
Con mắt có thể xem là hồn của mỗi động vật, mỗi là động vật sẽ có hình phản chiếu hoặc màng mắt khác nhau nên do đó bạn cũng phải biết mà tạo cho đúng đặc điểm của từng loại.
Nội dung:
z5

50k/CD

Leave a Reply