Home Hướng dẫn Hướng dẫn tạo các ghi chú, biểu tượng trong bảng vẽ với Inventor

Hướng dẫn tạo các ghi chú, biểu tượng trong bảng vẽ với Inventor

by admin
169 views

Khi vẽ với những kích thước thì bạn dễ dàng nhập, tuy nhiên có một số biểu tượng kí hiệu như pi, độ nhám, mặt tham chiếu, độ đồng tâm, độ đảo mặt đầu, đường ghi kích thước đặc biệt, các kí hiệu ghi chú,.. thì yêu cầu bạn phải biết và linh hoạt để cho bản vẽ trong chuyên nghiệp và không rối mắt.

2014-10-28 10-53-48 AM

Bài viết liên quan

Leave a Comment