Hướng dẫn tạo chữ quanh đường tròn để làm con dấu Jdpaint

 

j1

Tạo chi tiết mới, ở đây kích thước ván là 100×100, chú ý nhấp chuột vào giữa ván để lấy gốc tọa độ tại đó.

j2 j3 j5

Sau khi chọn lệnh vẽ đường tròn và nhập bán kính 15 rồi chọn creat, sau đó nhập tiếp 25 rồi chọn creat, ta sẽ được hai đường tròn như hình dưới. Nhấp Close để kết thúc lệnh.

j6

Tiếp theo là tạo chữ mà bạn muốn bo, ở đây tôi ghi daotaocadcam.info

j7 j8

Chọn lệnh wrap text ở bên trái có biều tượng như hình.

j9

Chọn đường tròn nhỏ, rồi giữ shift chọn dòng chữ.

j10

Rồi nhấp chuột vào select.

j12

Chữ được quét mặc định nằm ngay trên đường tròn, bạn có thể chỉnh khoảng cách cho nó.

j13

Nhấp vào các mũi tên nhỏ để tăng giảm khoảng cách từ chữ đến đường tròn.

j14

Ta kéo dài chữ đi hết đường tròn.

j15

Chỉnh khoảng cách giữa các chữ.

j16

Cuối cùng thì bạn được một hình như ý.

j17

Leave a Reply