Hướng dẫn tạo khung xương tiêu chuẩn trong maya

Digital - Tutors - Standardizing Rigs in Maya
Digital – Tutors – Standardizing Rigs in Maya

thời lượng 1 giờ, dung lượng 800Mb

DVD hướng dẫn cách các bạn tạo khung xương một cách tiêu chuẩn khi bắt đầu thiết kế một mô hình hoặc mô phỏng một nhân vật hoàn chỉnh. KHi đó bạn sẽ làm cho nhân vật của mình trở nên chân thật và biểu cảm hơn.

Nội dung cụ thể;

d2

50k/DVD

Leave a Reply