Hướng dẫn tạo mô hình hoạt cảnh maya 2013

Poster

Intermediate | 2h 53m | 1.53 GB | Project Files 22 MB | Required Software: Maya 2013

 
Hướng dẫn tạo các dụng cụ âm nhạc như guitar điện, bộ trống, micro, loa thùng,.. và hoạt cảnh như trong hình.
Nội dung:
m1

50k/DVD

Leave a Reply