Hướng dẫn thiết kế các chi tiết đơn giản bằng phần mềm NX8

Hướng dẫn thiết kế các chi tiết đơn giản bằng phần mềm NX8, thông qua thiết kế lại các chi tiết đơn giản mà bạn sẽ học được các lệnh thiết kế đi kèm như hướng dẫn. Các chi tiết được thiết kế theo độ dễ đến khó sao cho bao hàm được tất cả các lệnh thiết kế cơ bản của NX, ngay sau tiêu đề của mỗi bài có để sẵn tên lệnh mà bạn sẽ học. Hướng dẫn khá chậm và kĩ lưỡng nên phù hợp cho người mới học, qua video này bạn có thể tự thiết kế được các sản phẩm đơn giản bằng cách kết hợp các lệnh thiết kế được học mà không mấy khó khăn. HƯớng dẫn thực tế dựa trên hình vẽ 3D cho trước nên người học sẽ nắm nhanh bài học và không bị nhàm chán với một đống lý thuyết suông. ( Tất cả hướng dẫn đều bằng tiếng Anh, chỉ có hướng dẫn bằng tiếng Anh thì mới đầy đủ và bạn mới học hết được những gì mình cần, ở đây mọi hướng dẫn đều tỉ mĩ, cụ thể đúng trọng tâm, chỉ cần làm theo là nắm được nội dung bài, chỗ nào chưa rõ thì dừng video lại để xem các thông số cũng như các lệnh mà bạn chưa hiểu, thậm chí là học theo cách này bạn sẽ nhớ được bài học lâu hơn, chịu khó quan sát người hướng dẫn hơn, khi thiết kế lại cũng dễ hơn, chứ không phải chỉ xem qua-Thông thường thời gian bạn cần bỏ ra để hiểu video bằng 3-10 lần thời lượng của video đó tùy theo khó dễ) Thông tin DVD Thời lượng: 3 giờ 30 phút Dung lượng: 1,6Gb Chất lượng 1920×1080 chitietnx8

                                                         Giá : 100.000vnđ

Nội dung: 01. NX CAD 8.0 – part1 (interface Overview) 02. NX CAD 8.0 – part2 (Line command) 03. NX CAD 8.0 – part3 (Arc_Circle Command) 04. NX CAD 8.0 – part4 (Trim) – YouTube 05. NX CAD 8.0 – part5 (Lines&Arcs toolbar) 06. NX CAD 8.0 – part6 (Tangent relation) 07. NX CAD 8.0 – part7 (StudioSpline Introduce) 08. NX CAD 8.0 – part8 (Offset Curve Introduce) 09. NX CAD 8.0 – part9 (Join-Bridge-Simplify Curve) 10. NX CAD 8.0 – part1o (Datum Plane) 11. NX CAD 8.0 – part 11 (Introducing the Revolve command) 12. NX CAD 8.0 – partl2 (Edge Blend-Chamfer) 13. NX CAD 8.0 – part 13 -3dpart modeling excersie 1 14. NX CAD 8.0 – part 14 – 3dpart modeling excersie 2 15. NX CAD 8.0 – part 15 (Project Curve) 16. NX CAD 8.0 – part 16 (Object Display-Move) 17. NX CAD 8.0 – part 17 (Boss Command) 18. NX CAD 8.0 – part 18 (Shell Command 19. NX CAD 8.0 – partl9 (Trim-Split Body) 20. NX CAD 8.0 – part20 (Draft) 21. NX CAD 8.0 – part 21 – 3dpart modeling excersie 3 22. NX CAD 8.0 – part 22 – 3dpart modeling excersie 4 23. NX CAD 8.0 – part 23 -3dpart modeling excersie 5

 

 

Leave a Reply