Home Hướng dẫnSolidworks Hướng dẫn thiết kế đường ống với SolidWorks Routing

Hướng dẫn thiết kế đường ống với SolidWorks Routing

by admin
328 views

Solidworks routing không chỉ thiết kế đường ống, mà còn dùng thiết kế các hệ thống điện với các thiết bị điện thông minh.
Thiết kế dựa trên những nguyên tắc chính :
Thiết kế các chi tiết chính của của hệ thống. Sau đó solidworks sẽ hỗ trợ việc chạy đường ống. Các phương pháp thiết kế:
– Kéo thả các chi tiết thiết kế vào (drag and drop)
– Chạy đường ống chỉ đơn giản bằng cách vẽ đường line, spline,…
– Trích một vị trí trên đường ống để thêm vào đường ống mới hoặc chi tiết mới
+ Để kích hoạt modul này thì chúng ta vào tool/ad-ins/solidworks routing/ok.
+ Có 5 thư viện chính: assembly fitting, conduit, electrical, piping, tubing. Trong mỗi thư viện chính có những thư viện nhỏ chứa những chi tiết mà khi cần ta có thể thêm vào file thiết kế bằng phương pháp kéo thả.
+ Các thư viện con của solidworks routing là
+ Routing quick tips: giới thiệu nhanh các lệnh.
Start by drag or drop: tạo một đường ống mới bằng cách kéo thả chi tiết trong thư viện.
Start at point: tạo một đường ống mới bằng cách chọn điểm.
Auto route: tự động tạo một đường ống nối giữa hai điểm.
Edit route: chỉnh sửa đường ống.
Route properties: đặc tính của ống.
Add fitting: thêm chi tiết nối.
Add point: thêm điểm bắt đầu ống.
Covering: bọc ống (vỏ).
Change route diameter: thay đổi đường kính ống.
crosses :nối chữ thập
elbow : co
equipment : thiết bị
flanges :mặt bích
gaskets :roong
o-let
pipe :ống
reducers :giảm áp
tees : nối T
threaded fittings :nối ren
valves :van khóa.

phần hướng dẫn này sẽ chỉ hướng dẫn cụ thể và thật chi tiết phần thiết kế đường ống, với các công cụ và thư viện sẵn có trong solidworks bạn sẽ dễ dàng nắm được các kiến thức mình cần.

Mọi chi tiết xin liên hệ : 127 QL51 phường Long Bình Tân, tp Biên Hòa, Đồng Nai.

145113180_d22c3ef99c

Bài viết liên quan

Leave a Comment