Hướng dẫn thiết kế Khuôn cơ bản trên SolidWorks Mold Tool

Video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng module Mold Tool để thiết kế khuôn trên SolidWorks.

2014-10-28 03-52-43 PM

Leave a Reply