Home TÀI LIỆU Hướng dẫn Thiết kế, lắp ráp và mô phỏng Hộp giảm tốc trên Inventor

Hướng dẫn Thiết kế, lắp ráp và mô phỏng Hộp giảm tốc trên Inventor

by admin
120 views

Video hướng dẫn các bạn thực hành lắp ráp và mô phỏng Hộp giảm tốc trên Inventor. Đặc biệt phù hợp cho các bạn sinh viên làm đồ án Chi tiết máy.

2014-10-24 09-07-14 AM

Được thực hiện bới chính giảng viên của trung tâm AdvanceCAD, kèm theo thuyết minh tiếng Việt nên rất trực quan và dễ hiểu. Video sẽ hướng dẫn bạn các công cụ, lệnh, quan hệ ràng buộc trong môi trường Assembly, ngoài ra còn phân rã cụm chi tiết. Cuối cùng, phần hướng dẫn này sẽ giới thiệu đến các bạn chức năng mô phỏng trên Inventor.

Bài viết liên quan

Leave a Comment