Hướng dẫn thiết kế sản phẩm – Công tắc điện trên Unigraphics NX

Hướng dẫn thực hành vẽ công tắc điện tử với phần mềm Unigraphics nx8.

2014-10-25 11-37-19 AM

Video hướng dẫn các bạn trình tự thiết kế một sản phẩm cụ thể, ở đây là công tắc điện. Ở đây, các bạn sẽ được học cách phác thảo Sketch gồm các công cụ phac thảo: Line, Rectangle, Circle,..v..v.. và các công cụ tạo khối 3D. Videeo được thực hiện bởi chính giảng viên của trung tâm Advance CAD nên rất trực quan và dễ hiểu. Mong rằng phần hướng dẫn sẽ có ích với các bạn.

Leave a Reply