Hướng dẫn thiết kế với topsolidwood-lĩnh vực gỗ

Ưu điểm của phần mềm topsolid là trong lĩnh vực thiết kế và gia công gỗ, phần mềm này có nhiều công cụ hỗ trợ khi thiết kế các bộ phân như chân bàn, chân ghế, vai tựa, các kiểu tủ, bàn ghế,…

Việc sử dụng tốt các công cụ khi thiết kế của topsolidwood sẽ giúp bạn thiết kế nhanh hơn, dễ dàng trình bày ý tưởng thiết kế của mình thông qua phần mềm topsolid.

biatopwod

Số trang: 130

Giá 140.000 vnd.

Mục lục:

Xây dựng template kết cấu khung-vỏ ngoài cho tủ gỗ.

Thiết lập tùy chọn Auto-save.

Thiết kế, tạo lập hình dạng chi tiết gỗ.

Tạo đường rãnh trên tấm đỡ.

Assembly – lắp ráp chi tiết.

Tạo lập và thiết kế hộc tủ.

Kê khai thư viện chi tiết tiêu chuẩn.

Khởi tạo chi tiết tiêu chuẩn.

Thiết kế, tạo lập hình dạng cho chi tiết.

Lưu thành những chi tiết tiêu chuẩn.

Xác định Key point.

Thiết lập Processes cho chi tiết.

Thiết kế chi tiết tay nắm.

Thiết kế, tạo lập hình dạng cho chi tiết.

Lưu thành những chi tiết tiêu chuẩn.

Xác định Key point.

Thiết lập Processes cho chi tiết.

Thiết kế chi tiết tấm giá đỡ.

Thiết kế, tạo lập hình dạng cho chi tiết.

Chèn chi tiết tiêu chuẩn.

Thiết kế chi tiết cửa trượt.

Thiết kế, tạo lập hình dạng cho chi tiết.

Tạo lập các biểu thức thông số có điều kiện.

Thiết lập phần truyền động.

Thiết kế bộ phận hộc tủ kèm theo cửa trượt.

            Tạo lập hình dạng chi tiết từ template.

            Khoan nhiều lỗ

            Tạo lập phương thức khoan.       

            Tạo đường rãnh trên tấm đỡ.

            Lắp ráp các chi tiết bằng các ràng buộc vị trí.

            Thiếp lập phần truyền động.

            Phân rã chi tiết

            Tạo bản vẽ chi tiết – lắp ráp và phân rã.

            Xây dựng bản kê vật liệu.

Thiết kế chi tiết đẩy.

            Thiết kế, tạo lập biên dạng hình học.

            Lưu thành chi tiết tiêu chuẩn.

Bố trí, sắp xếp hộc tủ kèm theo cửa trượt

            Đưa “chi tiết đẩy” vào trong môi trường làm việc.

            Thiết lập cấu hình các bản lề, khớp nối.

            Xác định khoảng làm việc của các bản lề, khớp nối.

Thiết kế chi tiết kệ đỡ phía trước.

            Thiết kế, tạo lập chi tiết.

            Lưu thành chi tiết tiêu chuẩn.

Thiết kế bàn tiếp tân.

            Phác thảo biên dạng hình học.

            Cắt xén biên dạng và khối hình học.

            Chèn khối sub-assembly.

Xây dựng bảng kê chi tiết vật liệu.

Thiết kế khuôn đúc.

Thiết kế cửa ra vào.

Cấu hình trong TopsolidWood.

Nội dung trích lượt:

Leave a Reply