Hướng dẫn thực hành gia công trên JdPaint

Video hướng dẫn các bạn thực hành gia công mẫu trên JDPaint.

2014-10-24 08-43-05 AM

Với các công cụ cơ bản và nâng cao trên JDPaint, phần hướng dẫn này giới thiệu đầy đủ các tính năng gia công trên JDPaint nhằm cung cấp các giải pháp gia công mẫu phù điêu. Video được thực hiện bởi chính giảng viên của trung tâm AdvanceCAD nên có tính thực tế cao. Hy vọng phần hướng dẫn này sẽ giúp giảm bớt thời gian và công sức khi tìm hiểu phần mềm này.

Leave a Reply