Home Uncategorized Hướng Dẫn Thực Hành vẽ tạo ra Mode trên phần mềm Catia

Hướng Dẫn Thực Hành vẽ tạo ra Mode trên phần mềm Catia

by admin
54 views

images (1)

Đây là một phần mềm rất mạnh có khả năng giải quyết nhiều bài toán nên yêu cầu cấu hình máy tính phải đảm bảo.Các đối tượng mà CATIA có khả năng làm việc là:

– Thiết kế cơ khí: Thiết kế chi tiết và các cơ cấu tổ hợp các sản phẩm dập tấm, bề mặt và khung dây, thiết kế khuôn, thiết kế tàu thuỷ, ô tô, máy bay v.v…

– Thiết kế các kiểu dáng hình học 3D với những mặt cong bất kỳ.

– Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM).

– Gia công CNC.

– Thiết kế nhà xưởng.

– Thiết kế hệ thống điện, điện tử, thủy lực.

Hướng Dẫn Thực Hành vẽ tạo ra Mode trên phần mềm Catia:

Bài viết liên quan

Leave a Comment