Hướng dẫn vẽ lại biên dạng dựa vào hình ảnh trên SolidWorks

Video hướng dẫn này sẽ giới thiệu các bạn cách để đưa một hình ảnh vào trong môi trường phác thảo của SolidWorks.

2014-10-28 11-11-55 AM

Đôi khi trong nhiều trường hợp, chúng ta có trong tay kích thước thật của sản phẩm mà chỉ có một bức ảnh để dựa theo. Trong khi yêu cầu độ chính xác không quá cao thì phương pháp vẽ lại biên dạng dựa vào hình là một phương án khả thi nhất.

Leave a Reply