Hướng dẫn wordpress hoàn chỉnh-nâng cao cho dân thiết kế web

Wordpress For Designers In 18 Days Complete Series

WordPress For Designers In 18 Days Complete Series| 1.93 GB

Nếu bạn là người chuyên thiết kế web, vẫn chưa đủ tự tin về khả năng của mình, hay muốn nâng cao các kỹ năng liên quan để đáp ứng được nhiều đối tượng lớn hơn, thì đây là hướng dẫn chuyên biệt về wordpress hay nhất mà bạn nên xem. Video này là tóm gọn của khóa học 18 buổi của các nhà thiết kế web hàng đầu trên thế giới.

Bạn sẽ được học đầy đủ các nội dung bên dưới:

The Complete Series:
Day 1: Installation
Day 2: The Admin Panel
Day 3: Creating a Theme from Scratch
Day 4: The WordPress Loop
Day 5: The Sidebar
Day 6: Single Pages
Day 7: Widgetize!
Day 8: Comments
Day 9: Tweaking the Comments
Day 10: Your First Plugin
Day 11: The PSD
Day 12: Slicing
Day 13: Theme Coding
Day 14: Home Page
Day 15: The Slider
Day 16: Custom Fields
Day 17: Slider
Day 18: Creating an AJAX Contact Form

80k/DVD

Leave a Reply