Home TÀI LIỆU Hướng thiết kế cơ khí bằng tham số trong inventor

Hướng thiết kế cơ khí bằng tham số trong inventor

by admin
27 views

Tổng quan hướng dẫn

Work with Tables – Làm việc với bảng

Bảng bạn sử dụng trong bài thực hành này là một bảng tính Microsoft Excel bao gồm 11 tham số, chúng điều khiển kích cỡ và hình dáng của bộ phận.

Có 10 tham số là biểu thức. Trong đó, bán kính của “nozzle base” là một giá trị độc lập. Việc thay đôi bán kính của “nozzle base” sẽ thay đổi tất cả các tham số khác.

Lưu ý: Bạn phải có Microsoft Excel để hoàn thành bài thực hành này.

Create the External Table – Tạo bảng ngoài

 1. Mở Microsoft Excel.
 2. Điền các giá trị và biểu thức giống như hình bên dưới:

  A B
  1 base 10
  2 ht =B1*2.7
  3 lip =B1*0.6
  4 face =B1*2.4
  5 tdepth =B1
  6 tarc =B1*0.6
  7 tfix =B1*0.6

Finish the Table

 1. Thêm các giá trị sau để điều khiển các feature:
  A B
  8 chamfer =B1*0.2
  9 extrude1 =B1*1.2
  10 extrude2 =B1*0.6
  11 holedia =B1*0.6
 2. Lưu bảng tính với tên nozzle.xls vào project workspace (thư mục Tutorial Files).

Review Parameter Assignment Process

Kiểm tra quá trình gán tham số

Trước khi liên kết bảng tính này với một bộ phận, hãy kiểm tra lại các phần bạn đã làm:

 1. Mở một bộ phận có sẵn.
 2. Liên kết một bảng bên ngoài.
 3. Gán các tham số tới các kích thước có sẵn.
 4. Thay đổi giá trị một tham số.
 5. Update bộ phận.

Open a Part

 1. Chuyển sang cửa sổ Autodesk Inventor.
 2. Nhấp Open.
 3. Đặt Project File thành tutorial_files.ipj.
 4. Mở nozzle.ipt.

Work with Parameters – Làm việc với các tham số

Nozzle.ipt giống như bất kỳ các bộ phận khác được định dạng bằng các tham số. Tham số là các giá trị được gán vào các thành phần mà bạn đã tạo. Khi bạn phác họa và xây dựng các feature, Autodesk Inventor sẽ tự động gán các tham số vào các giá trị điều khiển thành phần.

 1. Trên dải băng công cụ, chọn Manage tabParameters panel Parameters  để mở hộp thoại Parameters.
 2. Kiểm tra lại danh sách các tham số đã được gán vào bộ phận.

 • Khi bạn đặt kích thước cho một thành phần hoặc định dạng cho một feature, Autodesk Inventor gán một tên tham số vào giá trị đó.
 • Môi tham số đều được thêm một chữ cái ở đầu. Bạn có thể chỉnh sửa tham số, tuy nhiên, chữ cái dành riêng cho tên tham số. Để tránh nhầm lẫn, đừng sử dụng chữ cái đầu này khi tạo tham số trong bảng ngoài.
 • Để chỉnh sửa tên tham số hay một biểu thức, nhấp vào hàng bạn muốn thay đổi.
 • Sử dụng cách tương tự như trên để thêmcomment.

Link Your External Table – Liên kết bảng ngoài

 1. Nhấp Link trong hộp thoại Parameters.
 2. Lựa chọn nozzle.xls bạn vừa tạo.
 3. Nhấn Open. Chương trình sẽ nhập bảng ngoài vào trong hộp thoại Parameters.
 4. Kiểm tra lại tên tham số và các giá trị.
 5. Ấn Done khi bạn đã sẵn sàng.

Prepare to Assign Parameters

Chuẩn bị để gán các tham số

Lúc này bạn đã sẵn sàng để gán các tham số vào bộ phận. Trước tiên, hãy kiểm tra lại các bước:

 1. Gán các tham số vào các kích thước có liên quan tới phác họa.
 2. Gán các tham số vào các giá trị có liên quan tới feature.

Lưu ý: Các con số trong hình dưới tương ứng với số thứ tự hàng trong bảng tính.

Bài viết liên quan

Leave a Comment