Home CAEAnsys HyperMesh – phần mềm hỗ trợ phân chia mạng lưới phần tử hữu hạn cho ANSYS, ABAQUS…

HyperMesh – phần mềm hỗ trợ phân chia mạng lưới phần tử hữu hạn cho ANSYS, ABAQUS…

by yen_ty
92 views

pmemansys
Đây là một trong  17 module của bộ phần mềm HyperWorks (như hình 1)

Hình 1: Các module trong HyperWorks
Mọi người đều thừa nhận ANSYS hay ABAQUS  có khả năng tính toán rất lớn, nhưng chúng có nhược điểm là công năng xây dựng mô hình hình học và phân chia mạng lưới phần tử tương đối kém nhất là các loại mô hình phần tử hữu hạn phức tạp. Để hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình hình học, các phần mềm CAD chuyên dụng như  AutoCAD,  SolidWork,  ProE… đều có thể giúp ANSYS hay ABAQUS giải quyết vấn đề này, nhưng việc phân chia mạng lưới phần tử hữu hạn vẫn thường thực hiện trong nó.
Để giúp cho ANSYS hay ABAQUS hoặc một phần mềm phân tích PTHH khác trong vấn đề phân chia mạng lưới phần tử, HyperMesh là một giải pháp mang lại hiệu quả cao do nó có khả năng phân chia và sửa chữa mạng lưới phần tử rất lớn. Trong HyperMesh cũng đã tích hợp sẵn công năng trao đổi với các phần mềm phân tích PTHH phổ biến trên thế giới (như hình 2). Sau khi phân chia mạng lưới phần tử trong HyperMesh có thể chuyển sang các phần mềm phân tích PTHH trong hình 2 để tính toán. Việc xây dựng mô hình hình học có thể xây dựng trực tiếp trong HyperMesh nhưng nói chung vẫn nên sử dụng các phần mềm CAD chuyên nghiệp để làm công việc này.

Hình 2: Khả năng trao đổi của HyperMesh với các phần mềm phân tích PTHH thông dụng

Hình 3: Giao diện sử dụng HyperMesh

Bài viết liên quan