Home After Effect Introduction to 3D in After Effects

Introduction to 3D in After Effects

by yen_ty
54 views

2

Thời lượng 1giờ 25 phút, trình độ cơ bản

Phần mềm sử dụng: After Effects CS5.5

Nội dung bài học:
Trong những bài học này, bạn sẽ được học về cách xử lý, thao tác với các layer 3D trong After Effects. Đầu tiên là phương pháp để tạo ra các layer 3D, tiếp theo bạn sẽ được trang bị những kiến thức để có thể làm việc với camera và ánh sáng. Sẽ có mọi lời khuyên cặn kẽ cũng như các thủ thuật để bạn có thể sử dụng kết hợp các layer 2D và 3D với nhau, cùng với đó là cách sử dụng các công cụ định hình tự do và các mẫu định hình thiết lập sẵn để có được sự tương tác hợp lý giữa các layer. Từ đó, bài học sẽ xoáy trọng tâm vào camera 3D, cách tạo ra một hệ Null Dolly (vô tính ) để dễ dàng thao tác với camera và đem đến sự chuyển tiếp hình ảnh mong muốn. Cuối cùng, bạn sẽ học được vài công việc đơn giản có thể thực hiện trong môi trường 3D chẵng hạn như các biến đổi ba chiều của ký tự trên dòng văn bản và tăng cường chiều sâu trường ảnh (cảm giác trước, sau trên ảnh gây ra do việc chọn tiêu cự ống kính, theo đó các điểm không nằm ngay tiêu cự sẽ bị mờ đi) để tạo độ mờ rõ, độ sâu chân thực.
Tác giả:
Chris Glick
 

Nội dung từng bài Thời lượng
1.      Giới thiệu sơ lược. 01:09
2.      Chuyển đổi từ các layer 2D sang layer 3D và các tất cả những đặc tính mới. 06:25
3.      Sử dụng ánh sáng trong môi trường 3D để tạo bóng đổ. 07:26
4.      Kiểm soát bóng đổ 3D với các công cụ Material Option và 3D Shadows 09:31
5.      Kết hợp các layer 2D và 3D một cách hợp lý. 09:18
6.      Layer 3D, các phép định hình thiết lập trước và định hình tự do. 07:09
7.      Các camera 3D và bộ công cụ Unified Camera Tool. 08:04
8.      Tạo ra hệ vô tính để dễ dàng điều khiển camera 09:12
9.      Sử dụng các hệ tọa độ Local, World và View Axis Modes 07:14
10.  Các biến đổi ba chiều của ký tự trên dòng văn bản 04:17
11.  Độ sâu trường ảnh và các thiết lập ống kính. 10:52
12.  Áp hiệu ứng chiều sâu trường ảnh lên các layer 05:16

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment