Home CAD/CAMInventor InventorCam 2011 for Autodesk Inventor 2011

InventorCam 2011 for Autodesk Inventor 2011

by admin
142 views

inventorcam
inventorcam2011_1
Với sự tích hợp cửa sổ đơn InventorCAM trong Autodesk Inventor, tất cả các hoạt động gia công có thể được định nghĩa, tính toán và xác minh mà không cần rời khỏi môi trường Inventor tham số. Tất cả các hình học 2D và 3D được sử dụng để chạy máy là hoàn toàn kết hợp với mô hình thiết kế Inventor. Nếu bạn làm bất cứ thay đổi mô hình phát minh của bạn, tất cả các hoạt động CAM của bạn sẽ được tự động cập nhật.
InventorCam là một sản phẩm CAM của SolidCam Inc , được viết dưới dạng một Add-in tích hợp vào phần mềm CAD 3D Autodesk Inventor , với sự kết hợp này giúp người dùng có thể thiết kế và lập trình gia công trên cùng một môi trường làm việc nhằm giảm thiểu rất nhiều thời gian và chi phí .
Việc lập trình gia công trên InventorCam được sử dụng từ dữ liệu tham số hình học 2D và 3D của mô hình được người dùng thiết kế trên Inventor . Nếu mô hình thiết kế của bạn được thay đổi thì hãy quên đi việc phải lập trình lại từ đầu vì các dữ liệu lập trình của bạn sẽ tự động được cập nhật theo sự thay đổi của mô hình , lý do đơn giản vì giữa chúng luôn có một mối tương quan liên kết chặt chẽ với nhau .
Giới thiệu sơ qua về các Module trong InventorCam 2011 :
*2.5D Machining
Như bao phần mềm CAM khác thì phần Mill 2.5D của InventorCam cũng bao gồm những kiểu lập trình quen thuộc như Contour , Pocket , Drill , Thread Milling , Facing .v.v…
25D_ThreadMilling
Thread Milling
25D_Rest_Plunge

Bài viết liên quan

Leave a Comment