iPubsoft PDF to Word Converter 2.1.3 Chuyển đổi file PDF sang định dạng MS Word DOCX

GIỚI THIỆU

iPubsoft PDF to Word Converter là một công cụ tiện dụng chuyển đổi các tài liệu PDF để có thể chỉnh sửa định dạng Word một cách nhanh chóng. iPubsoft Word to PDF Converter dễ dàng truy cập để chỉnh sửa văn bản trên tài liệu Word của bạn sau khi chuyển đổi. Các phần mềm độc lập cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các file PDF sang định dạng MS Word DOCX.
– Chỉ với 1-click để chuyển đổi ngay lập tức! Tiết kiệm thời gian của bạn!
– Hiển thị thông tin cơ bản của PDF như kích thước, trang, trạng thái …
– Preview với một cửa sổ thu nhỏ đặc biệt cho việc chuyển đổi chính xác.
– Nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt.